bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort bursa escort eskişehir escort bayan bayan escort istanbul istanbul bayan escort mecidiyeköy escort istanbul bayan escort izmit escort istanbul bayan escort fatih escort bayan escort kayaşehir escort konya ktunnel
Bugun...İSLAM BİRLİĞİ KURULUYOR
Tarih: 06-11-2017 22:58:04 + -


Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin GAYESİ; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak ve karar vericilere çözüm önerileri sunmaktır. 23 Kasım'da Wow Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin katılımcı ülkelerle yapılacak istişareye bağlı olarak sürekliliği hedeflenmektedir. Kominizm kapitalizm gibi bâtılın çöktüğü Çarenin İslam Devlet Sistemi olduğu müzakereleri yapılacak

facebook-paylas
Tarih: 06-11-2017 22:58

İSLAM BİRLİĞİ KURULUYOR

 1. İSLAM BİRLİĞİ KURALABİLMESİ İÇİN; ASSAM ULUSLARARASI İSLAM BİRLİĞİ KONGRELERİ

  GAYESİ; İSLAM ÜLKELERİ COĞRAFYASI BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL SORUNLARLA İLGİLİ OLARAK AKADEMİK VE SİYASAL BİR ZEMİN ÜZERİNDE TESPİTLER YAPMAK VE KARAR VERİCİLERE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNMAKTIR. 

  Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin GAYESİ; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak ve karar vericilere çözüm önerileri sunmaktır. 

  Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin katılımcı ülkelerle yapılacak istişareye bağlı olarak sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

  Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, 2017'den başlayarak birer yıl ara ile icra edilmesi tasavvur edilen "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin ana konuları:

 2. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017),
 3. İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018),
 4. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019),
 5. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020),
 6. İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),
 7. İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 8. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),
 9. şekilde seçilerek, İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir hareket tarzı olarak ortaya çıkarılması sağlanacaktır.

 10.  

 11. BİRİNCİ ULUSLARARASI İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ
  1. İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ ANA TEMASI: GEÇMİŞTEN GELECEĞE YÖNETİM BİÇİMLERİ
   Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 60’ına (Üye Sayısının %31’i), 7,145 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,6 Milyar’ına (Dünya Nüfusunun %22,5’u), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 19 milyon Km2’sine (Dünya Karalarının %12,8’i) sahip olan 60 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

   Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan;
   Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden;
   Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan;
   Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi süper güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletlerine denizden sınır komşusu olan;
   Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan;
   Dünya petrol rezervlerinin % 55,5’ine, üretiminin % 45,6’sına, doğalgaz rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 33’üne, sahip olan;
   Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.
   Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının bir birleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

   Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkum bırakılmaktadır. Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin 2016 verilerine göre sadece 5 milyon Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir Suriyeli mülteciler, Türkiye (2.749.140), Irak (249.726), Ürdün (629.128), Mısır (132.275), Lübnan (1.172.753) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Ak Denizde yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Avrupa’ya yapılan sığınmacı başvuru sayısı 270.000’den fazla olmuştur.

   Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Bağımsız Devletler Topluluğu İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri vasıtasıyla vekalet savaşları (asimetrik savaş) yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

   Bu kongrenin amacı; Halkı müslüman ülkelerin ortak irade altında toplanabilmeleri için geçmişten günümüze yönetim şekillerini inceleyerek İslam Birliği Yönetim şeklinin nasıl olabileceğini istişare etmektir.

   ALT BAŞLIKLAR OTURUM BAŞLIKLARI

    

   Kongre Alt Başlıkları
   KONGRE ALT BAŞLIKLARI
   İslâm fıkhında devlet, hilafet, saltanat, yönetim esas ve prensiplerine ışık tutan hükümler
   Peygamber efendimiz ve dört halife döneminde İslam devletinin yönetim esas ve prensipleri
   Peygamber efendimiz dönemi
   Hülafa-i raşidin dönemi
   Tarihte kurulmuş cihan şümul İslam devletlerinin yönetim esas ve prensipleri:
   Emeviler
   Endülüs Emevileri
   Abbasiler
   Memluklar
   Selçuklular
   Timur İmparatorluğu
   Safevi Devleti
   Eyyubiler
   Osmanlılar
   Tarihte kurulmuş imparatorlukların yönetim esas ve prensipleri
   Roma imparatorluğu
   İngiliz imparatorluğu
   Günümüzde devlet yönetim şekilleri
   Merkezi yönetim esasları
   Âdemi merkezi yönetim esasları
   Günümüzde çok uluslu devlet, birlik ve teşkilatlar
   BM teşkilatı
   AB teşkilatı
   ABD yönetim sistemi
   Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu yönetim sistemi
   Güney Afrika Cumhuriyeti
   Afrika Birliği Teşkilatı
   Körfez İşbirliği Teşkilatı
   İslam İşbirliği Teşkilatı
   BM teşkilatı tarafından tanınmış mevcut müslüman devletlerin yönetim şekilleri ve yönetimlerindeki ortak özellikleri
   Müslüman devletler birliği yönetim esasları ve organları
   İslam Birliği yönetim organları
   Bölgesel İslam birlikleri yönetim organları

   GEÇMİŞTEN GELECEĞE İSLÂMÎ YÖNETİM BİÇİMLERİ

   KONGRE PROGRAMI

    

   23 KASIM 2017 PERŞEMBE

   09.00-10.00

   KAYIT

   10.00-12.00

   AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

   Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE
   Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve ASSAM Genel Başkanı Em. General Adnan TANRIVERDİ

   İDSB Başkanı Avukat Ali KURT

   Prof. Dr. Nevzat TARHAN

    

    

    

   23 KASIM 2017 PERŞEMBE

   09.00-10.00

   KAYIT

   10.00-12.00

   AÇIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

   ·    Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE

   ·    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve ASSAM Bşk Em. Tuğg. Adnan TANRIVERDİ

   ·    İDSB Başkanı Avukat Ali KURT

   ·    ASDER Bşk. ve Üsküdar Üni. Rektörü Prof. Dr. Nevzat TARHAN

   ·    Protokol Konuşmacıları

   12.00-13.50

   ÖĞLE YEMEĞİ- NAMAZ-DİNLENME

   Birinci Oturum

   13.50-15.30

   A SALONU

   B SALONU

   PEYGAMBER EFENDİMİZ VE DÖRT HALİFE DÖNEMİNDE İSLAM DEVLETİNİN YÖNETİM ESAS VE PRENSİPLERİ

   TARİHTE KURULMUŞ CİHAN ŞÜMUL İSLAM DEVLETLERİNİN YÖNETİM ESAS VE PRENSİPLERİ

   Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Özdemir

   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zelka

   El Medine devleti Mekke den cezireyeدولةالمدينةمنمكةإلىالجزيرة

   Sahar Zaki Kabel

   Mısır

   İmam Mâturîdî’nin Siyaset Anlayışında Öne Çıkan Yönetim İlkeleri

   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şaşa

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Türkiye

   Devlette Birliği Sağlama Örneği Ömer b. Abdülaziz/

    Hz. Ömer’in Yönetim İlkeleri

   Yrd. Doç. Dr. Ömer Cide

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Türkiye

   Selçuklu Devletinde Tasavvufi Unsurların Yönetim Üzerindeki Etkileri

   Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tansu

   Gaziantep Üniversitesi

   Türkiye

   İslam Birliği Yönetim Organları

   Bülent Demir

   Türkiye

   الأسسالإداريةلسلطنةدارودايالإسلاميةفيالعهدالعثماني

   Osmanlı Döneminde İslami Dar Vedayı Sultanlığı İdari Temelleri

   Yahya Abdalla Ahmad

   Noun Center For Developmental Researches And Studies

   Çad

   Farabi’nin Medinetul-Fadila Adlı Eserinde Yönetim Felsefesi Günümüz Yönetim Anlayışına Katkısı

   Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç

   Atatürk, Kültür Dil ve Yüksek Kurumu

   Türkiye

   Mu’tezile’de “Emr-i Bi’l-Ma’rufNehy-i Ani’l-Münker” İlkesi ve Siyasî Otorite – Kadı Abdulcebbar Örneği

   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şaşa

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Türkiye

   Vakia ve Arzulanan Yaklaşım Çerçevesinde İslam Devletinin Ana Faktörleri

   الإسمالأستاذالدكتورجمالعبدالستارمحمد

   الوصفرئيسجامعةالعالميةللتجديد

   الموضوعمعالمالدولةالإسلاميةبينالواقعوالمأمول

   Prof. Jamal Abdelsattar Mohamad

   Uluslararası Tecdid Üniversitesi Rektörü

   Siyasetnameler Işığında Devlet Yönetimi

   Doç. Dr. Abdülhekim Koçin

   TBMM

   Türkiye

   15.30-15.45

   ARA VE DİNLENME

   İkinci Oturum

   15.45-17.00

   A SALONU

   B SALONU

   GÜNÜMÜZDE DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ

   BM TEŞKİLATI TARAFINDAN TANINMIŞ MEVCUT MÜSLÜMAN DEVLETLERİN YÖNETİM ŞEKİLLERİ VE YÖNETİMLERİNDEKİ ORTAK ÖZELLİKLERİ

   Oturum Başkanı: Prof. Dr. İshak Torun

   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bekir Parlak

   Yönetim Sorunu

   Dr. Mostfa Radwan

   Suriye

   The Problem of Religious Education in Kyrgyz Republic

   Asylbek Akmatbekovich Aidaraliev

   Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi / Kırgızistan

   Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sisteminde Yasama-Yürütme İlişkileri

   Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Türkiye

   Critical Model for the Leadership Structure of the Muslim Umma in Ghana

   Dr. Abdul-Rahman Ahmed

   Kwame Nkrumah University of Science and Technology

   Gana

   Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kazakistan

   Halilullah Madcanov

   İDSB

   Kazakistan

   The Teachings of Islamand the exaggeration of phobia: Answer to the Islamophobics and Recovering the Muslim Identity

   Abdur Rahman Fuad

   Bangladeş

   İslam Birliğinin Kurulmasında Jeopolitik, Stratejik ve Ekonomik

   Model ve Teklifler

   Suat Gün

   Türkiye

   Latino Muslims Communities Online Presence: Sense of Virtual Community in Facebook Spaces

   Diana Carolina Zuniga Gomez

   Kolombiya

   İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik Yardımlaşmanın Aktifleştirilmesinde Strateji

   Prof. Dr. Ahmed Abdelhamed Zikrallah

   Uluslararası Al-Tejdid Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölüm Başkanı / Türkiye

   İran İslam Cumhuriyeti’nin Yönetim Yapısı ve Yönetsel Özellikleri

   Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın

   Arş. Gör. Sadegül Durgun

   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Türkiye

   17.00-17.15

   ARA VE DİNLENME

   Üçüncü Oturum

   17.15-18.45

   GÜNCEL YÖNETİM SORUNLARI

   A SALONU

   B SALONU

   Oturum Başkanı: Prof. Dr.Mehmet Zelka

   Oturum Başkanı: Prof. Dr.Ahmet Hamdi Aydın

   İslam’ın Siyasal İdealleri ve Liberal Demokrasi

   Prof. Dr. İbrahim Özdemir

   Üsküdar Üniversitesi

   Türkiye

   Petrol Fiyatları Finansal İstikrarı Etkiler mi? Petrol Üreten İslam Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme

   Doç. Dr. Selim Kayhan

   Doç. Dr. Mehmet Şentürk

   Doç. Dr. Uğur Adıgüzel

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Türkiye

   Emperyalizmin Demokrasi Silahı ve İslam Ülkeleri

   Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Türkiye

   Suriyeliler Politikasının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Analiz

   Doç. Dr. Taner Akçacı

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Türkiye

   İslam Ülkelerinde Anayasacılık

   Prof.Dr. Abdurrahman Eren

   Haliç Üniversitesi

   Türkiye

   Role and Impact of Muslim Immigrants in Europe

   Assis Prof. Muhammad Ramzan Shahid

   University of Gujrat

   Pakistan

   İslam Nizamı ve Demokrasi

   Doç. Dr. Niyazi Beki

   Üsküdar Üniversitesi

   Türkiye

   Ulus-Devletin Sorgulanması Bağlamında Küresel Yönetişim Ya da Dünyayı Yeniden Anlamlandırmak

   Prof. Dr. Bekir Parlak

   Uludağ Üniversitesi

   Türkiye

    

   İslam Kardeşliği

   Meşru ve Modern Bir Gereklilik

   Prof. Dr. İsmail Ali Muhammed

   Al-Azhar Üniversitesi

   Mısır

   Said-i Nursi’nin Düşüncesinde Milliyetçilik ve İslamcılık

   Prof. Dr. İshak Torun

   Abant İzzet Baysal Üniversitesi

   Türkiye

   18.45-19.00

   ARA VE DİNLENME

   19.00-19.30

   KONGRE RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE KAPANIŞ

   Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zelka

   ·        Kongre Yöneticileri

   ·        Oturum Yöneticileri

   ·        Tebliğ Sunan Akademisyenler

   19.30-21.00

   AKŞAM YEMEĞİ

   24 KASIM 2017 CUMA (SOSYAL ETKİNLİK)

   9.00-17.00

   KÜLTÜR GEZİSİ VE BOĞAZ TURU

   YABANCI DAVETLİLER VE TEBLİĞ SUNAN KONUŞMACILAR


   Bilim Kurulu

   Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın

   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

   Prof. Dr. Ahmet Yatkın

   Elazığ Fırat Üniversitesi

   Prof. Dr. Ali Yaman

   Bolu Üniversitesi

   Prof. Dr. Ayşe Özcan

   Giresun Üniversitesi

   Prof. Dr. Cengiz Toraman

   Gaziantep Üniversitesi

   Prof. Dr. Hanifi Aslan

   Hasan Kalyoncu Üniversitesi

   Prof. Dr. Hüseyin Erkul

   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

   Prof. Dr. Hüseyin Gül

   Süleyman Demirel Üniversitesi

   Prof. Dr. İbrahim Özdemir

   Üsküdar Üniversitesi

   Prof. Dr. İsmail Güvenç

   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

   Prof. Dr. M. Doğan Karacoşkun

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Prof. Dr. Mehmet Zelka

   Üsküdar Üniversitesi

   Prof. Dr. Mehmet Akif Özer

   Gazi Üniversitesi

   Prof. Dr. Murat Okçu

   Süleyman Demirel Üniversitesi

   Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Prof. Dr. Nevzat Tarhan

   Üsküdar Üniversitesi

   Prof. Dr. Osman Türer

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya

   Marmara Üniversitesi

   Prof. Dr. Ramazan Ayvallı

   Marmara Üniversitesi

   Prof. Dr. Reşad Muradov

   Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

   Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan

   Medeniyet Üniversitesi

   Prof. Dr. Tofiq Abdülhesenli

   Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

   Prof. Dr. Yakup Bulut

   Mustafa Kemal Üniversitesi

   Prof. Dr. Yusuf Karakılçık

   İnönü Üniversitesi

   Doç. Dr. Aydın Usta

   İnönü Üniversitesi

   Doç. Dr. Birol Erkan

   Uşak Üniversitesi

   Doç. Dr. Emrullah Fatiş

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Doç. Dr. Fariz Ahmadov

   Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi     

   Doç. Dr. Fulya Akyıldız

   Uşak Üniversitesi

   Doç. Dr. Geray Musayev

   Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

   Doç. Dr. Halil Aldemir

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Doç. Dr. Iveta Reinholde

   Letonya Üniversitesi

   Doç. Dr. Mustafa Güneş

   Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

   Doç. Dr. Qadir Bayramlı

   Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

   Doç. Dr. Sadettin Paksoy

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Doç. Dr. Mehmet Şentürk

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Doç. Dr. Taner Akçacı

   Kilis 7 Aralık Üniversitesi

   Yrd. Doç. Dr. Ahmet Arif Eren

   Niğde Üniversitesi

   Yrd. Doç. Dr. Aygül Kılınç

   Artvin Çoruh Üniversitesi

   Yrd. Doç. Dr. Manuj Madan

   Hindistan Srisri Üniversitesi

   Yrd. Doç. Dr. Mehmet Naci Efe

   Üsküdar Üniversitesi

   Yrd. Doç. Dr. Tuba Yolcu

   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

   Dr. Gazi Hassan

   Yeni Zelanda Waikato Üniversitesi

   Dr. Nurhodja Akbulaev

   Azerbaycan Devlet İktisat Üniversite

   Organizasyonu @Haksesnet Genel Yayın Yönetmeni Adem Çevik'in de üyelikleri bulunan ASSAM Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği  ve ASDER Adaleti Savunanlar Derneği yapıyor. Kongre organizasyonunu İDSB İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği ve Üsküdar Üniversitesi ortaklaşa gerçekleştiriyor. 

   Sponsarlar: Eminevim, THY, akitTV, Ekolgrup'un yanısıra Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi destek veriyor. Katılım ücretsiz olup aşağıda bulunan tearüf/iletişim bilgileriyle irtibata geçebilirsiniz. 

   Kongre Yeşilköy Dünya Ticaret Merkezi yanındaki WOW Hotel'de gerçekleşecek inşaallah ümmet ve insanlık için hayırlı bereketli tesirli ve muvaffak olmasını diliyoruz. 

   Kongreden @HAKSESNET ve @AdaletPlatformu olarak canlı yayın yapacağız inşaallah. aynı anda 2 otuurum olması iki oturumu da takip edecekler için talihsizlik olmuş ama ASSAM Yönetiminden web sayfalarında kayıtları yayınlamalarını şimdiden istirham ediyoruz. 

   Kongre kayıt için; https://assamcongress.com/tr/ LCV@assamcongress.com 02128551972  GSM:05550005800

   Wow Convention Center 
   Yeşilköy, Atatürk Havalimanı Cd.No:17,Istanbul Turkey P: (+90 212) 855 19 75 DTM Metro Durağı
Kaynak: ASSAM

Editör: Adem ÇevikFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER Dünya Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Bebişler
  Bebişler
 • Yurdum İnsanı
  Yurdum İnsanı
 • ibret
  ibret
 • hayat
  hayat
 1. Bebişler
 2. Yurdum İnsanı
 3. ibret
 4. hayat
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Aileyi koruyamazsak devletimiz de yıkılır
  Aileyi koruyamazsak devletimiz de yıkılır
 • aileyi yıkan 6284 kalkmalı
  aileyi yıkan 6284 kalkmalı
 • Kur'an'da Aile ve Önemi | Hikmet Çalışmaları
  Kur'an'da Aile ve Önemi | Hikmet Çalışmaları
 • muhacirleri ölüme göndermeyin
  muhacirleri ölüme göndermeyin
 • Muhacirlerin Sorunları
  Muhacirlerin Sorunları
 • Kuranı Düşünerek Anlayarak OKU
  Kuranı Düşünerek Anlayarak OKU
 1. Aileyi koruyamazsak devletimiz de yıkılır
 2. aileyi yıkan 6284 kalkmalı
 3. Kur'an'da Aile ve Önemi | Hikmet Çalışmaları
 4. muhacirleri ölüme göndermeyin
 5. Muhacirlerin Sorunları
 6. Kuranı Düşünerek Anlayarak OKU
VİDEO GALERİ
YUKARI